Home » Nezaradené » Popis vzdelávacej aktivity pre školenie „Komprax“

Popis vzdelávacej aktivity pre školenie „Komprax“

Vzdelávanie je určené mladým ľuďom vo veku 15-17 rokov, ktorí má záujem rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti tvorby a realizácie projektov a využiť ich v prospech svojho okolia.

 

Každý účastník získa schopnosť motivovať seba a druhých, schopnosť pracovať v tíme, efektívne komunikovať, schopnosť stanoviť si cieľ a vytvoriť si plán ako ho naplniť, prezentovať svoje myšlienky a plány, s podporou si vytvoriť finančný plán a vyúčtovať náklady, získa predstavu o svojich schopnostiach a zručnostiach a dozvie sa ako pôsobiť na iných v roli mladého vedúceho.

 

Vzdelávanie je rozdelené do 3 školiacich víkendov. Počas prvého víkendu sa účastníci naučia rozpoznať nejakú potrebu alebo problém vo svojom okolí a získajú informácie a zručnosti ako prispieť k jeho riešeniu. Na druhom víkende už účastníci pracujú s vlastnými nápadmi ako riešiť problémy a potreby mladých vo svojom okolí a každý z nich si pripraví vlastný zámer projektu. Na jeho realizáciu môže získať príspevok až do výšky 200 €. Samotná realizácia malých projektov prebehne medzi druhým a tretím školiacim víkendom. Tretí školiaci víkend je venovaný prezentácií výsledkov malých projektov. A keďže vzdelávanie sa nesie v duchu “Projekt je zmena!”, účastníci sa vzájomne pochvália a zhodnotia, aké zmeny sa im podarilo malým projektom dosiahnuť.

 

V rámci vzdelávania sú pre účastníkov zabezpečené náklady na:

–       Ubytovanie

–       Stravu

–       Cestovné náhrady v rámci príslušného kraja

–       Zabezpečenie malých projektov do výšky 200€/účastník

© © by Daniel Csúr 2011