Home » Nezaradené » Stretnutie aktívnych mladých a lídrov študnetského života v Lučenci

Stretnutie aktívnych mladých a lídrov študnetského života v Lučenci

 

4. 10. 2011 Sa v Lučenci uskutoční stretnutie lídrov študentského života v Lučenci. Naše občianske združenie bude reprezentované aktívnym členom a predsedom OZ Danielom Csúrom. Na Tejto besede bude prioritná téma rozširovanie a zväčšenie informovanosti študentov o neformálnom vzdelávaní, a možnostiach zapojiť sa do projektu „KomPrax“ a ďalšie využitie kompetencií mladých v živote.

© © by Daniel Csúr 2011