Home » Nezaradené » Pozvánka na školenie „KomPrax“ v Rimavskej Sobote, Hotel Carrera

Pozvánka na školenie „KomPrax“ v Rimavskej Sobote, Hotel Carrera

Termín 27 – 29. 11. 2011

Národný projekt KomPrax

IUVENTA

Slovenský inštitút mládeže od 3. januára 2011 realizuje Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax. Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mládežou, ktorá okrem iného napomôže výchove mladej aktívnej generácie. Súčasťou aktivít bude zadefinovanie štandardov kvality práce s mládežou tak, aby bolo možné overiť a uznať kľúčové kompetencie, ktoré mladí ľudia získajú na aktivitách neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a tým sa zlepšili ich šance na uplatnenie sa na trhu práce. Cieľovou skupinou projektu sú mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a pracovníci pracujúci v oblasti vzdelávania. Projekt KomPrax je podporený z Európskeho sociálneho fondu, operačný program Vzdelávanie. Bližšie informácie o projekte ako aj výzvy pre záujemcov o spoluprácu zverejníme v najbližšom čase. „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

© © by Daniel Csúr 2011