Home » Archive for category "Nezaradené"

Archive for the ‘Nezaradené’ Category:


Popis vzdelávacej aktivity pre školenie „Komprax“

Vzdelávanie je určené mladým ľuďom vo veku 15-17 rokov, ktorí má záujem rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti tvorby a realizácie projektov a využiť ich v prospech svojho okolia.   Každý účastník získa schopnosť motivovať seba a druhých, schopnosť pracovať v tíme, efektívne komunikovať, schopnosť stanoviť si cieľ a vytvoriť si plán ako ho

(Čítaj ďalej…)

Stretnutie aktívnych mladých a lídrov študnetského života v Lučenci

  4. 10. 2011 Sa v Lučenci uskutoční stretnutie lídrov študentského života v Lučenci. Naše občianske združenie bude reprezentované aktívnym členom a predsedom OZ Danielom Csúrom. Na Tejto besede bude prioritná téma rozširovanie a zväčšenie informovanosti študentov o neformálnom vzdelávaní, a možnostiach zapojiť sa do projektu „KomPrax“ a ďalšie využitie kompetencií mladých v živote.

Pozvánka 2. víkend školenia „KomPraxu“ v Rimavskej Sobote

Program školenia „KomPrax“ Rimavská Sobota

Pozvánka na školenie „KomPrax“ v Rimavskej Sobote, Hotel Carrera

Termín 27 – 29. 11. 2011 Národný projekt KomPrax IUVENTA Slovenský inštitút mládeže od 3. januára 2011 realizuje Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax. Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mládežou, ktorá okrem iného napomôže výchove mladej aktívnej generácie. Súčasťou aktivít bude zadefinovanie štandardov kvality práce s mládežou tak, aby bolo možné

(Čítaj ďalej…)

© © by Daniel Csúr 2011